Arvot – arjen toiminnan selkäranka

Kannustaen kasvuun

Leikkiä, toimintaa, ulkoilua, ruokaa ja lepoa – suunnitellusti, tuetusti, kiireettömästi, lapsen etua ajatellen.

Lapsuus ja leikki

Aikaa kehittyä ja kasvaa, omatoimisesti ja ohjatusti, havainnoinnin pohjalta rikastaen.

Turvallinen arki

Sitoutunut ja koulutettu, läheltä johdettu henkilökunta rakentaa toimivaa arjen kokonaisuutta vanhempien rinnalla.